Paneelist

opinion people

Info Panel.ee kohta

 
 

Panel.ee on Eesti suurim uuringupaneel (üle 20 000 liikme Eestis, 350 000 Norras, Rootsis, Taanis, Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas), mida haldab Norstat AS (www.norstat.ee).

Panel.ee liikmeid värvatakse telefoniküsitluste ja näost-näkku intervjuude teel juhuvalimiga, mis tagab meie vastajate parema esinduslikkuse ja kvaliteedi võrreldes veebipaneelidega, millega saab liituda iga huviline. Paneeli liikmetele saadetakse küsitluskutseid personaalsele e-postiaadressile. Nendes sisaldub link, millele klõpsates on võimalik hakata küsimustikule vastama. Aeg-ajalt pakutakse veebipaneeli liikmetele võimalust osaleda grupidiskussioonides ja süvaintervjuudes, seda nii internetis kui näost-näkku läbi viidavate uuringute raames.

Vastajad suunavad ühiskondlikke muutusi.

Vastates Panel.ee Norstat'i küsimustikele, osalete Te ühiskonna muutmise ja arengu protsessis – kujundades oma arvamusega tooteid ja teenuseid just endale meelepärases ning ootustele vastavas suunas. Meie kliendid on ettevõtted ja avaliku sektori asutused, kes planeerivad oma tegevust ja käitumist küsitlustes kogutud arvamuste põhjal.

Arvamuse avaldamise eest on preemia.

Tasustame vastajaid küsimustele vastamise eest. Tasustamine toimub Norstati veebipaneeli punktisüsteemi alusel. Küsimustele vastamise eest teenitud punkte on võimalik hiljem vahetada kinkekaartide vastu või teha annetus heategevuseks.