Miks mu taustaandmeid pidevalt uuesti küsitakse (sugu, vanust jne)?

Miks mu taustaandmeid pidevalt uuesti küsitakse (sugu, vanus jne)?

Uuringute tulemuste analüüsis vajatakse sotsiaalseid tunnuseid ehk Teie taustaandmeid (sugu, vanus, elukoht, vahel ka sissetulek jms). Sageli on see informatsioon võetud Teie panelisti registreerumisankeedist ning seetõttu neid küsimusi enam uuesti üle ei küsita. Juhul kui küsitakse, soovitakse kontrollida, kas Te olete sama inimene, kes registreerumisankeedi on täitnud. Samuti palutakse Teilt taustaandmeid uuringutele, mida viivad läbi teised uuringufirmad oma keskkonnas, aga meie panelistidega, sest me ei anna neile Teie taustaandmeid välja.