Turu-uuringutest

About market research

Mida minu arvamus mõjutab?

 
 

Turu-uuringutega mõõdavad ettevõtted seda, kuidas nende toode, idee või reklaam sihtrühma poolt vastu võetakse ning mida sellest arvatakse. 

Kaugemaks eesmärgiks on leida arenevaid trende inimeste arvamustes, soovides ja vaatenurkades teatud turusegmentide kohta. Ettevõtted kasutavad seda teavet, et hinnata riske ja võimalusi  edu saavutamiseks oma tegevuses. 

Firmad, kes meilt uuringuid tellivad, saavad täpselt seda teavet, mida nad vajavad, võrdlemisi lühikese ajaga. Seda tänu Teie osalusele meie küsitlustes! Teie arvamustele ehitatakse uute toodete ja strateegiate alus, mida ise tulevikus näha saate.