Uuringutes osalemise tingimused

Uuringutes osalemise tingimused

 
 

1. Registreerimine

Iga liige saab registreeruda ainult ühe korra. Panel.ee kontrollib andmete korrektsust ning jätab endale õiguse kõrvaldada viivitamatult liige, kes taustaandmetele tuginedes on registreeritud mitu korda või annab enda kohta vale informatsiooni.

2. Liikmelisus

Panel.ee liikmeks saab ainult kutsete kaudu, mida väljastame turu-uuringutele omaselt juhuvalimi alusel. Kõik elanikud, kes on vanemad kui 15 eluaastat, omavad ligipääsu internetile ega ole seotud mõne turu-uuringuid pakkuva ettevõttega võivad saada veebipaneeli liikmeks. Liikmeks olemine on tasuta ning vabatahtlik, võite igal ajal loobuda uuringutes osalemisest. Selleks tuleb sisse logida liikmelehele ning esitada seal oma lahkumissoov. Kõik Teie isikuandmed kustutatakse liikmelisuse lõpetamise korral viivitamatult. Kui veebipaneeli liige pole 12 kuu jooksul vastanud ühelegi uuringukutsele, määratakse tema staatus "passiivseks", loetakse punktid aegunuks ning küsitlusi enam ei saadeta.

3. Veebiuuringutes osalemine

Veebiuuringutes osalemiseks saadetakse Teile e-postiaadressile kutsed. See e-kiri sisaldab ka informatsiooni vastamise eest saadava hüvitise ning ajaperioodi kohta, mille jooksul Teid uuringus osalema oodatakse. Teil ei ole ei õigust ega kohustust osaleda kõikides uuringutes. Enamasti on uuringute jaoks otsitav sihtgrupp piiritletud teatud kitsamate kriteeriumitega ning kogu paneeli liikmeskond ei vasta nendele tingimustele. Seetõttu otsustab Norstat uuringu põhikriteeriumite põhjal, keda uuringusse osalema kutsuda ning saadab sobilikemale panelistidele kutsed. Te ei ole kohustatud osalema kõikides uuringutes, millele olete kutse saanud. Iga kutse saamisel on Teil õigus otsustada, kas osaleda antud uuringus või mitte.

Panel.ee liikmed kohustuvad küsimustele vastama tuginedes oma parimatele teadmistele ning ilma kõrvaliste mõjutusteta teiste isikute poolt. Norstatil on õigus kõrvaldada iga osaleja Panel.ee keskkonnast, kes ei võta uuringut tõsiselt ning annab kehva kvaliteediga vastuseid, mida analüüsides kasutada ei saa.

Kõikide uuringute sisu on kaitstud autoriõigusega. Igasugune dubleerimine või piltide, diagrammide, helide ja tekstide kasutamine teistes elektroonilistes või trükitud publikatsioonides ei ole autori nõusolekuta lubatud

4.Punktid ja tasustamine

Uuringutes osalemine tasutakse liikmetele boonuspunktidena. Punktide hulk sõltub osaliselt uuringu kestvusest. Mida pikem on uuring, seda rohkem punkte on võimalik saada. Punkte saab ainult lõpuni täidetud küsimustike eest, kuna poolikult täidetud küsimustikku ei saa analüüsides kasutada.

Iga teenitud punkt võrdub 6 eurosendiga, mis kantakse Teie panel.ee kontole. Kui olete oma kontole kogunud 83 punkti (mis võrdub 5 euroga), saate selle soovi korral välja võtta kinkekaardina või annetada summa heategevuseks. Võite punkte ka edasi koguda kuni jõuate väärtuselt suuremate kinkekaartideni (lugege erinevate kinkekaartide kohta täpsemalt auhindade alt). Panel.ee punktid kehtivad 2 aastat alates kuupäevast, millal Te need saite. Kui te ei ole punkte 2 aasta jooksul kinkekaardi või annetusena ära kasutanud, siis need aeguvad ja Teie konto kustutatakse liikmete nimekirjast. Kui tühistate ise oma liikmelisuse, või on Teie staatus andmebaasis muudetud “passiivseks” (vaata punkt nr 2), või olete andnud mitte korrektseid vastuseid, aeguvad punktid viivitamatult.