Veebiuuringutest

About online surveys

Mis juhtub minu vastustega?

 
 

 

Teie antud vastused meie uuringutele Panel.ee-s kujundavad andmestiku, millega turu-uurijad töötavad.

Meie koondame ja salvestame anonüümselt turu-uuringutes kogutavad andmed. Küsimustikule vastamiseks kulunud aja jälgimine ja vastuste automaatne autentsuse kontroll aitavad meil välja filtreerida andmeid, mida ei ole võimalik kasutada. Seejärel koondatakse iga küsimuse vastused  ja valmistatakse graafilises vormis ette. Need tulemused ehk osalejate vastused kokku, saavad mõjutada ja kujundada tulevikku.

Meie uuringud tegelevad erinevate kontseptsioonide (nt uue toote ostmise tõenäosuse jms) hindamisega. Seetõttu on eriti oluline, et Te vastaksite alati ausalt. Ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Enne vastuse andmist palume Teil võtta piisavalt aega küsimuse lugemiseks. Küsimustikud, millele vastatakse liiga kiiresti või kus antakse üksteisele vasturääkivad vastuseid, ei anna väärtuslikke tulemusi ega võeta uuringus arvesse.